Grondig advies

Persoonlijk contact

Betrouwbare levering

 

U beperkt de arbeidsrisico’s zoveel mogelijk. Met een RI&I inventariseert u de mogelijke gevaren op de werkvloer en neemt u treffende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan bescherming tegen hitte, geluidsoverlast, fijnstof of valgevaar. Maar welke oplossing past nou het beste bij welke functie? Met een PBM-scan nemen we de risico per functie door.


Er is vaak sprake van een kloof tussen de theorie (wet- en regelgeving) en de praktijk. Dit heeft voornamelijk te maken met onwetendheid en onvrede over het gebruiksgemak van kleding en PBM. Deze factoren komen de bescherming niet ten goede. Integendeel: de risico’s zijn onvoldoende afgedekt op het moment dat de ‘last line of defense’ cruciaal is.

Dit wordt meestal pas gemerkt bij een ongeval of bij een controle van de Inspectie SZW. Een ongeval kan grote gevolgen hebben. Allereerst zijn er gevolgen voor gezondheid en welzijn van de werknemer. Maar het kan ook de bedrijfscontinuïteit en -reputatie in gevaar brengen.

Wat is de onderliggende oorzaak?
Er is een grote diversiteit en beschikbaarheid van PBM. Door wildgroei, verouderde RI&E‘s en onwetendheid zijn de PBM vaak niet up-to-date. Voldoen ze ook aan de laatste stand der techniek? En aan de actuele wet- en regelgeving?

Hoe kunnen we dit probleem oplossen?
Om dit te structureren hebben wij de PBM-scan ontwikkeld. Een tool om de risico’s te koppelen aan de juiste PBM, zodat het optimale beschermingsniveau wordt geboden. De PBM-scan wordt uitgevoerd door een erkend PBM-adviseur en getoetst door onze veiligheidskundige.
 
 

Scan in 3 stappen

1. Inventariseren
- Observatie van de werkplek en interviews met gebruikers
- Inventarisatie huidige PBM en het gebruik daarvan
- Inventarisatie van het beheer en onderhoud


2. Analyseren
- Toetsing van de huidige PBM en toepassing aan de hand van wet- en regelgeving
- Bevindingen van de observaties en interviews
- Beoordeling van het beheer en onderhoud


3. Resultaat: een volledig en handzaam adviesrapport
- PBM-matrix: beoordeling van alle PBM per taak in één groot werkblad
- PBM-advies aan de hand van de arbeidshygiënische strategie
- Verbeterplan op gebruik en beheer
- Aanbevelingen voor eventueel onderricht en instructie

Coert de Jongste
Veiligheidskundige


 Contact met Coert

Ons advies bestaat uit twee delen:

1. PBM-matrix
Deze matrix bevat een groot overzicht van alle benodigde PBM per functietaak. Zo is in één oogopslag duidelijk welke PBM voor welke taak bedoeld is.

2. Adviesrapport
Op basis van de verzamelde informatie geven we advies over het indekken van de aanwezige risico’s. Daarbij volgen wij de arbeidshygiënische strategie.
 
Uiteraard gaan we dieper in op het gebruik van PBM. Daarbij geven we advies over implementatie, beheer, onderhoud, voorlichting en evaluatie.

Aanvullingen
​Naast de basisonderwerpen van de PBM-scan kunt u een verdiepend onderzoek laten doen naar de mogelijkheden voor verduurzaming van PBM.
 
 

PRO-account
Kleding bestellen voor uzelf of uw werknemers

Budgetbeheersing en overzicht in één systeem!

Duurzaam kledingpakket
Hoe maken wij PBM duurzaam?

Lees hier alles over de ontwikkelingen van duurzame PBM

Succesverhalen
Klantcases

Lees hier hoe wij onze klanten blij maken

artikelen geselecteerd

^
U gebruikt Internet Explorer in compatibiliteitsweergave. Hiervoor bieden wij geen ondersteuning. U kunt de compatibiliteitsweergave uitschakelen door op het tandwiel icoontje te klikken en vervolgens op het menu item "Instellingen voor Compatibiliteitsweergave" te klikken. Vink het vakje "Alle websites met de compatibiliteitsweergave weergeven" uit. Klik op sluiten.