Grondig advies

Persoonlijk contact

Betrouwbare levering

De voeten zijn de basis van ons bewegingsapparaat. Ze dragen niet alleen de hele dag je lichaamsgewicht, maar ze vervoeren je ook van de ene naar de andere plek. Eigenlijk zijn ze voortdurend aan het werk.

In de voeten zitten 28 botten en meer dan 30 gewrichten. Als één van deze gewrichten overbelast is, voel je dat direct. Daarom verdienen je voeten de juiste aandacht. In het dagelijks werk kunnen ze zwaar belast worden. Dat kan door teveel gewicht, een verkeerde houding, veel lopen, beknelling, enzovoorts. Daarnaast is direct letsel aan tenen of de voeten als gevolg van vallende lasten een groot risico.   

Te hoge belasting kan blessures opleveren: pijnlijke blaren en/of versleten gewrichten. Pijnlijke voeten hebben direct invloed op het welzijn, ziekteverzuim en de productiviteit van de werknemer. Op langere termijn kan overbelasting artrose veroorzaken. 

 

Schoenen
Hoe kies je de juiste werkschoenen?

Productadvies over normen, merken, comfort en kwaliteit!

 

Handschoenen
Hoe kiest u de juiste handbescherming?

Alles over normeringen, coating, vingergevoeligheid en advies

PBM-scan
Inventariseer de risico's op de werkvloer

Met een PBM-scan nemen we het risico per functie door.

Werksituaties & risico's

Op vrijwel elke werkplek waar fysieke arbeid wordt verricht, zijn er risico’s voor de voeten. Vooral in de bouw en installatiebranche wordt veel met zware materialen gewerkt. De kansen dat objecten, gereedschappen of materialen op je voeten komen zijn legio. Ook is de ondergrond niet altijd vlak. Slip -en struikelgevaar is een van de meeste voorkomende problemen op de werkvloer. 

Ook in warehouses of logistieke hallen vragen voeten de aandacht. Hier worden per dag vele kilometers afgelegd. Hier is dus kans op overbelasting van de voeten, spieren en gewrichten. 

We zien in de praktijk de volgende risico’s

Blessures:
 • Slip- en struikelgevaar waardoor je je enkelgewricht of andere ledematen kunt verzwikken;
 • Van hoogte springen of stappen waardoor je teveel impact op je enkels en knieën krijgt;
Overbelasting:
 • Intensieve belasting door veel lopen of staan;
 • Veel gewicht op de verkeerde schoenen;
Verwonding:
 • Verbranding of blaren veroorzaakt door open vuur of lasspetters;
 • Verminking door in contact te komen met vloeibare chemicaliën;
 • Beknelling van de voet tussen constructies waardoor je gewrichten belast worden. Met verwonding of zelfs amputatie als gevolg;
 • Verwonding door perforatie van scherpe voorwerpen (glas/spijkers) of door machines;
 • Vallende objecten zoals gereedschap, materialen of constructies waaronder de voet of tenen kunnen kneuzen of breken;
Onjuiste bescherming:
 • Onvoldoende demping in de (inleg)zool;
 • Onjuist voetklimaat waardoor zweetvoeten, blaren, schimmels of andere voetziekten ontstaan. Goede ventilatie is belangrijk;
 • Verkeerde schoenmaat / breedtemaat waardoor er drukpunten ontstaan.

Over-beschermd / onnodige belasting
Er is vaak de misvatting dat meer bescherming beter is. Echter, veel mensen werken overbeschermd. Vooral bij veiligheidsschoeisel zien we dit vaak terug. Er zijn veel werkplekken waar de zwaardere, traditionele veiligheidsschoen wordt gehanteerd. Echter is deze hoge bescherming niet op elke werkplek vereist. Te zware schoenen vermoeien: ook dat zijn ‘kilo’s’ die heel de dag meegedragen worden.

Voor warehouses is een lichtere schoen met nagenoeg dezelfde bescherming een betere oplossing. Door gebruikmaking van lichtere en flexibele materialen (o.a. Microfibers en Kevlar) heeft de schoen een aanzienlijk hoger draagcomfort. Het resultaat is meer werkplezier en meer productiviteit. Zo ziet u dat u niet alleen moet uitgaan van de heersende standaard, maar van verantwoorde veiligheid op maat.
 

Wet- en regelgeving

Bedrijven worden verplicht om zelf kritisch te kijken naar hun werkomgeving en zo de risico’s te bepalen[1]. De werkgever is verplicht om het werk zo te organiseren dat het geen nadelige gevolgen voor de medewerker oplevert[2]. Artikel 5 van de Arbowet verplicht de werkgever om een RI&E op te stellen. Hierin worden de risico’s geïnventariseerd,  beoordeeld en een plan van aanpak gemaakt om de risico’s beheersbaar te houden. 

Gezien de risico’s van voet en beenletsel legio zijn, is de veiligheidsschoen als standaard PBM volledig ingeburgerd. Het type schoeisel en klasse van bescherming schrijft de werkgever voor vanuit de risicobepaling (RI&E)   of overname vanuit de Arbocatalogus. 
Het verstrekken van doelmatige en passende PBM (Arbowet art. 3 lid b) is in relatie tot veiligheidsschoenen veelzeggend. Persoonlijke keuze afgestemd op de persoon en situatie van de persoon dient men hierbij wel serieus te nemen. 

[1] Arbowet 1999, art. 5
[2] Arbowet 1999, art. 3

Richtlijnen en normen
In de PBM Verordening (EU 2016/425) zijn naast de standaard eisen voor  PBM enkele aanvullende bepalingen opgenomen die specifiek verwijzen naar veiligheidsschoeisel. Het gaat hierbij over (art. 3.1.2.1) eisen die gesteld worden aan ontwerp, vervaardiging of extra middelen waarbij een goede grip wordt gegarandeerd. 

Concreter zijn de normen die onderling door EU-lidstaten zijn afgesproken over veiligheidsschoeisel. De bekendste norm die in de praktijk concreet wordt toegepast in bedrijfsvoorschriften en procedures is de classificering S1 t/m S5 uit EN-ISO 20345.        

De belangrijkste normen zijn:
•    EN-ISO 20344: testmethoden en minimale eisen veiligheidsschoeisel
•    EN-ISO 20345: specificaties en beschermingsklassen veiligheidsschoenen en laarzen (impact 220 Joule)
•    EN-ISO 20346: specificaties en veiligheidsschoeisel beroepsmatig gebruik (impact 100 Joule)
•    EN-ISO 20347: specificaties en veiligheidsschoeisel professioneel gebruik zonder beschermneus
•    NEN EN-ISO 20349: eisen en beproevingsmethoden schoeisel spetters vloeibare metalen
•    EN 381: beproevingsmethoden schoeisel kettingzagen
•    EN-EN 13832: schoeisel voor bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen
•    NEN EN 50321: Elektrisch isolerend schoeisel
•    NEN EN 15090: schoeisel brandweerlieden
 
 

Arbeidshygiënische strategie:

Bronaanpak

<
Een werkgever moet eerst proberen de oorzaak van het risico weg te nemen. 

Gezien er talloze risico’s op de werkvloer aanwezig zijn en veiligheidsschoenen tot standaard uitrusting van een medewerker behoren is bronaanpak niet het meest relevant. Wel is het zinvol om je af te vragen hoe het risicopotentieel kan worden verkleint en de kans op ongevallen kan worden voorkomen. 

Automatisering of robotisering kunnen ervoor zorgen dat loopafstanden verkort worden. Ook dat is een manier om de belasting te verminderen. Daarnaast kun je de werkplek slim organiseren. Zo kun je bijvoorbeeld locaties zoals kantines of magazijnen decentraliseren waardoor afstanden worden verkort.

Tenslotte heeft een vlakke ondergrond altijd de voorkeur op de werkvloer. Hiermee verklein je de kans op verzwikken of struikelen. Tevens zorgt dat ervoor dat je gemakkelijker hulpmiddelen kunt gebruiken zoals steekwagentjes, rolcontainers of magazijnkarren.

Collectieve maatregelen

<

Collectieve maatregelen beschermen iedereen. Doorgaans worden hier technische maatregelen mee bedoeld. Ook organisatorische maatregelen vallen hieronder, waarbij we denken aan interne afspraken of werkwijzen. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
 • Aangeduide, afgeschermde looppaden in magazijnen of logistieke centra;
 • Rijplaten op een bouwplaats, waardoor je lopen in rulle grond beperkt;
 • Afscherming van machines of objecten waar beklemming kan voorkomen
 • Antislip op vloeren en trappen
Zorg dat de werkplek voortdurend netjes is en dat zware materialen vastgesjord of gereedschappen niet kunnen vallen. Een vlakke vloer heeft de voorkeur, maar zorg dat deze niet te glad is.
 

Individuele maatregelen

<

Maatregelen voor individuen of functies kunnen met een Taak & Risico Analyse eenvoudig in kaart worden gebracht. Bij voorkeur wordt een TRA samen met de medewerkers zelf gemaakt. Op basis van de risico’s die uit de TRA naar voren komen, kunnen dan specifieke maatregelen worden afgestemd.

Een belangrijk aspect is bewustwording. Dit wordt al gevoed door het betrekken van de medewerkers in de TRA. Betrek hen vervolgens ook bij het bepalen van de maatregelen!

Op sommige werkplekken zoals industrial plants of vliegvelden maakt men zelfs gebruik van fietsen of andere vervoersmiddelen. Dit voorkomt niet alleen onnodige belasting van de voeten, maar versnelt ook het arbeidsproces! Weer andere branches maken gebruik van roltrappen, liften of transportbanden.

Besef dat veel winst te behalen valt in een effectieve werkvoorbereiding die efficiënt werken mogelijk maakt en ondersteunt.

Uiteraard zullen veel werknemers hun voeten na een werkdag weleens voelen, maar ze beseffen niet altijd dat die voeten ook al het gewicht moeten dragen. Onderricht helpt om de werkhouding (ergonomisch) te verbeteren.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

<
Afhankelijk van de werksituatie kunt u kiezen voor:
 • Veiligheidsschoeisel: Het feit dat je op vrijwel elke werklocatie veiligheidsschoeisel tegenkomt, zegt genoeg. Hierbij maken we onderscheid in lage werkschoenen, hoge werkschoenen of laarzen.

  Afhankelijk van de risico’s selecteert u de juiste schoenen. Het palet aan mogelijkheden is zeer breed. Normeringen helpen om overzicht te bewaren en producten met elkaar te vergelijken. Waarschijnlijk begint u de zoektocht vanuit de ‘’S’’ aanduidingen. S1 t/m S5 geven elk een eigen minimaal beschermingsniveau. Daarna komt u vanzelf bij de aanvullende eisen en wensen voor uw werkzaamheden (hittebestendigheid, circulair, weinig stiknaden, enz.). Lees hier meer over de normeringen.
   
 • Inlegzolen: Niet iedereen heeft eenzelfde voetzool. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een holle voet. Met inlegzolen kun je het verschil tussen de schoenzool en je voetzool compenseren. Zo kan onder andere het gewicht beter worden verdeeld.

  Let op: willekeurige (semi orthopedische) inlegzolen kunnen de borging van de veiligheid in de weg staan. Door gecombineerd gecertificeerde inlegzolen te laten maken door een bij de fabrikant aangesloten specialist is de veiligheid juridisch geborgd.
   
 • Sokken: De verkeerde sokken kunnen zorgen voor zweetvoeten of blaren. Ze zijn een belangrijk onderdeel van de bescherming. Stem deze dus af op je werkomgeving en het klimaat.
   
 • Enkelverstevigers: Een vrij nieuwe ontwikkeling uit de sportwereld. Ze zijn een optie bij grotere risico’s op verzwikken. Een ‘veiligheidsriem’ voor de enkel voorkomt een onnatuurlijke en gevaarlijke beweging.
 

Bewustzijn & Draagvlak

Elk verwaarloosd ongemak kan het begin van een blessure zijn. Veel mensen willen niet kinderachtig zijn, maar lopen door na(ar) een blessure. Daardoor wordt de enkel zwak en wordt het risico op verzwikken of verstuiken groter.

Zorg dat uw werknemers de ongemakken leren signaleren en melden. Door regelmatig voorlichting te geven, beseffen ze hoe belangrijk dit is.

Ongemakken moeten dus niet worden gebagatelliseerd, maar aangepakt. Kijk hierbij naar de oorzaken en probeer die weg te nemen.
 

Advies

Onze PBM-adviseurs geven gericht advies op basis van de individuele werkzaamheden. Hierbij houden ze de arbeidshygiënische strategie voor ogen. Uiteraard zullen ze hierbij voornamelijk naar de voetbescherming kijken. Soms komt het voor dat iemand niet geholpen is binnen het merk van uw voorkeur. In dat geval bieden we schoenen van andere merken aan, waardoor u alsnog een oplossing hebt.

Andere zaken waarbij de PBM-adviseur kan helpen:

PBM-scan:
Het inventariseren van risico’s op functieniveau. Door middel van een adviesrapport en een PBM-matrix krijgt de werkgever overzicht in de meest relevante beschermingsmaatregelen.  PBM-scan

Toolbox & training
Een groot deel van de PBM wordt niet op de juiste manier gedragen. Kennis en draagvlak zijn hierin essentiële aspecten. Daarom bieden wij ook ondersteuning bij toolboxen en trainingen omtrent veilig werken. Met kennis van de producten en de wetgeving kunnen onze PBM-adviseurs uw medewerkers trainen in het juiste gebruik van PBM.  Toolbox & Training 

Alexander
Operationeel PBM-adviseur
 Mail voor PBM-advies 
 Telefonisch contact
Coert
Veiligheidskundige
 Mail voor PBM-advies 
 Telefonisch contact
 

Schoenen
Hoe kies je de juiste werkschoenen?

Productadvies over normen, merken, comfort en kwaliteit!

 

Handschoenen
Hoe kiest u de juiste handbescherming?

Alles over normeringen, coating, vingergevoeligheid en advies

PBM-scan
Inventariseer de risico's op de werkvloer

Met een PBM-scan nemen we het risico per functie door.

artikelen geselecteerd

^
U gebruikt Internet Explorer in compatibiliteitsweergave. Hiervoor bieden wij geen ondersteuning. U kunt de compatibiliteitsweergave uitschakelen door op het tandwiel icoontje te klikken en vervolgens op het menu item "Instellingen voor Compatibiliteitsweergave" te klikken. Vink het vakje "Alle websites met de compatibiliteitsweergave weergeven" uit. Klik op sluiten.