Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in de praktijk

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid in de praktijk

Wij leggen verantwoording af over de effecten van onze activiteiten op ecologisch gebied. Dit geldt voor de gehele keten binnen het productie- en logistieke proces. Dat betekent dat we het dialoog aangaan met onze leveranciers. Zo komen we tot vernieuwende oplossingen die goed zijn voor mens en milieu.

Het zijn niet alleen ambitieuze doelstellingen, maar ook daadwerkelijk gemeten resultaten. Bewijs hiervan is het bezitten van het ISO 14001-certificaat. Dat houdt in dat we onze druk op het milieu beheersen en verminderen.

Arbeidsomstandigheden
Niet alleen op ecologisch vlak leggen we verantwoordelijkheid af, maar ook op sociaal gebied. We werken samen met producenten die zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation. Zij zetten zich in voor goede arbeidsomstandigheden bij kledingproducenten.

Veiligheid

De AVAG traint onze medewerkers, zodat wij voortdurend op de hoogte zijn van de laatste normen en regelgeving rondom veilige werkomstandigheden. Zo onderscheiden wij ons door goede voorlichting en werken we dagelijks aan veilige arbeidsomstandigheden. Hiervoor ontvangen we ook de Safety Sign Erkenning. Dat betekent dat we ons inzetten voor kwaliteit op het gebied van

  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsveiligheid
  • Arbeidsgezondheid

Afnemers kunnen hierdoor vertrouwen op gecontroleerde kwaliteit, vakmanschap en service van Wijngaarden VeiligGoed.