Grondig advies

Persoonlijk contact

Betrouwbare levering

Bescherming tegen chemicaliën


Werken in de (petro-)chemie brengt veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich mee. Denk aan explosies, brandwonden, verstikking en infecties. Volgens de Arbowet moeten werkgevers maatregelen treffen om de gevaren weg te nemen. Wanneer risico’s niet voldoende kunnen worden uitgesloten, is het verplicht om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar te stellen. De informatie in deze blog helpt u op weg om tot een juiste keuze te komen.

Risicoanalyse en passende maatregelen:

De Arbowet verlangt dat werkgevers maatregelen nemen om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Welke risico’s er spelen, moet blijken uit een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Grofweg kunnen de volgende stappen worden onderscheiden.
 • De aanwezige gevaren voor gezondheid, welzijn en veiligheid inventariseren
 • Bepalen hoe waarschijnlijk blootstelling daaraan is
 • De risico’s evalueren die aan de gevaren zijn verbonden

De werkgever moet de maatregelen in een vaste volgorde (arbeidshygiënische strategie) toepassen. Dit betekent dat allereerst de oorzaak van het probleem weggenomen moet worden, zoals een schadelijke stof vervangen door een veiliger alternatief. Wanneer dit geen afdoende oplossing biedt, of redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen beveiligingsvoorzieningen toegepast te worden. Denk hierbij aan het plaatsen van een afzuiginstallatie. Als voorgaande stappen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd, moeten individuele maatregelen worden genomen (bijv. beperking van de blootstellingduur). De inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals een chemisch bestendige overall, is de laatste stap.

Europese normen:

<

In zes Europese normen is vastgelegd aan welke eisen chemisch bestendige kleding moet voldoen. Certificering volgens een bepaalde norm geeft een indicatie van de bescherming van een overall tegen een specifiek gevaar (gas, vloeistof of stof).
 • Type 1: EN 943-1 & 2:
  Overalls gecertificeerd volgens EN 943 bieden bescherming tegen chemische stoffen in de vorm van gas, vloeistof, aerosols en stofdeeltjes. De naden zijn gasdicht afgewerkt. Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen  - Deel 2: Prestatie-eisen voor gasdichte (Type 1) beschermende pakken tegen chemicaliën voor reddingsploegen (ET)
   
 • Type 2: EN 943-1: 
  Kleding die voldoet aan de norm EN 943-1 wordt geadviseerd bij werkzaamheden waar men in contact kan komen met stoffen, vloeistoffen en dampen. De naden zijn niet gasdicht afgewerkt. Beschermende kleding tegen gevaarlijke vaste, vloeibare en gasvormige chemicaliën, inclusief vloeibare en vaste aerosolen - Deel 1: Prestatie-eisen voor Type 1 (gasdichte) chemiepakken
   
 • Type 3: EN 14605-3: 
  Gecertificeerde pakken zijn bestand tegen sterke en gerichte stralen van vloeibare chemische stoffen onder druk. Het volledige lichaam wordt beschermd. Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met vloeistofdichte verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam.
   
 • Type 4: EN 14605-4: 
  Deze norm beschrijft overalls die het volledige lichaam beschermen tegen chemicaliën in nevelvorm onder druk. Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor kleding met spraydichte verbindingen, inclusief onderdelen die bescherming bieden tegen afzonderlijke delen van het lichaam.
   
 • Type 5: EN ISO 13982-1:
  Chemische beschermpakken gecertificeerd conform de norm EN ISO 13982-1 bedekken het volledige lichaam en bieden weerstand tegen het binnendringen van stofdeeltjes. Beschermende kleding voor gebruik tegen uit vaste deeltjes bestaande chemicaliën - Deel 1: Prestatie-eisen voor chemicaliën beschermende kleding die het volledige lichaam beschermt tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes.
   
 • Type 6: EN 13034: 
  Overalls die voldoen aan de norm EN 13034 bedekken minimaal de romp en ledematen en zijn geschikt voor situaties waarin het gezondheidsrisico gering is. De pakken bieden bescherming tegen lichte nevels van chemische stoffen. Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën - Prestatie-eisen voor beschermende kleding tegen chemicaliën die beperkte bescherming tegen vloeibare chemicaliën biedt.

Normen permeatie en penetratie:

<

Kleding voor de chemische industrie worden door geaccrediteerde laboratoria getest op weerstand tegen permeatie. Permeatie is het proces waarbij een chemische stof door een materiaal heengaat. De mate van weerstand wordt bepaald door de doorbraaktijd en snelheid waarmee de stof het weefsel doordringt. Daarnaast worden de geteste chemische stoffen geclassificeerd op basis van hun prestatieniveau (0 tot 6). Hoe hoger het prestatieniveau, hoe beter het kledingstuk u beschermt tegen een bepaalde stof.

Laboratoria testen ook op penetratie bestendigheid: in hoeverre poreuze materialen, kleine gaatjes en naden chemische stoffen doorlaten. Overalls gecertificeerd volgens de norm EN 13034-6 bieden bescherming tegen kleine spatten of een lichte nevel van chemische vloeistoffen. De norm EN 14605 (type 4) beschrijft de weerstand tegen penetratie onder druk van vloeistoffen en EN 14786 de weerstand tegen indringing van verstuivende vloeibare chemicaliën. Beschermende kleding - Bepaling van de weerstand tegen indringing door verstuivende vloeibare chemicaliën, emulsies en dispersies – Verstuivingstest

Bij handbescherming is dit vastgelegd in de EN374-3: Beschermende handschoenen tegen chemicaliën en micro-organismen - Deel 3: Bepaling van de weerstand tegen permeatie van chemicaliën.
 

Fysieke eigenschappen:

Bij het selecteren van een chemische overall dient u ook rekening te houden met de fysieke eigenschappen van het pak. Denk hierbij aan kenmerken als gewicht, flexibiliteit, comfortfactoren, sterkte van de naden en afdichtingen en bestendigheid tegen scheuren. Voor sommige werkzaamheden is bijvoorbeeld een grotere bewegingsvrijheid noodzakelijk of extra comfort, zoals ademend materiaal. Daarnaast geldt dat het best chemisch resistente materiaal ineffectief zal zijn, indien gescheurd of beschadigd. Verder heeft u keuze tussen herbruikbare en disposable overalls.

Eigenschappen met betrekking tot de veiligheid van de drager worden ook gecertificeerd tot een bepaalde norm en geclassificeerd op basis van het prestatieniveau (0 tot 6). Voorbeelden zijn barstvorming, scheurweerstand, antistatisch en nadensterkte.
 

Advies

Vragen met betrekking tot persoonlijke bescherming bij werkzaamheden met chemicaliën? Neem dan contact met mij op!

Theo
Strategisch PBM-adviseur
 Mail voor PBM-advies 
 Telefonisch contact
 
 

Beschermende kleding
Onmisbaar in de strijd tegen arbeidsrisico's

Alle informatie over normen, onderhoud, huisstijl, enzovoorts.

   

Handschoenen
Hoe kiest u de juiste handbescherming?

Alles over normeringen, coating, vingergevoeligheid en advies

Terug

artikelen geselecteerd

^
U gebruikt Internet Explorer in compatibiliteitsweergave. Hiervoor bieden wij geen ondersteuning. U kunt de compatibiliteitsweergave uitschakelen door op het tandwiel icoontje te klikken en vervolgens op het menu item "Instellingen voor Compatibiliteitsweergave" te klikken. Vink het vakje "Alle websites met de compatibiliteitsweergave weergeven" uit. Klik op sluiten.