Steeds veiliger in 4 stappen.

12/03/2019

In veel disciplines wordt er in cirkels gedacht. Waarom? Omdat je hier mooie plaatjes van kunt maken in plannen en rapportages? Vast wel, maar ook omdat het een sluitend verhaal is, waarbij je niets overslaat. 

werkkleding PBM

Er zijn allerlei varianten: Simpele, ingewikkelde, met veel of weinig stappen. Maar in al die cirkels zien we iets van het oneindige waardoor je bezig blijft om de situatie verder te verbeteren.

Veiligheidscirkel adviesMaar ik hoor je al denken ‘wat heeft Stefan ineens met cirkeltjes?’ Dat zal ik je uitleggen: bij het inzetten van PBM zien we ook een cirkelvorm terug. Namelijk de cirkel van veilig werken. Zie hier een voorbeeld.

Er valt heel veel over te vertellen en te discussiëren, ik wil me nu alleen even richten op het stukje kennis en kunde.
Uit een PBM-scan kan bijvoorbeeld als conclusie komen dat de materialen op orde zijn, maar dat de kennis en of kunde onder het niveau is. Al heb je torenhoge budgetten voor veiligheid, maar je gebruikt PBM verkeerd, dan is het eindresultaat dat je niet verzekerd bent van werkveiligheid. Met een cirkel kun je dit probleem tackelen.

Laten we eens kort door de cirkel lopen:

1. Risico Inventarisatie - Signaleren

Voordat werkzaamheden worden aangevangen, zal al duidelijk moeten zijn welke veiligheidsmaatregelen van toepassing zijn. Dit moet bij intake van de opdracht meteen worden meegenomen. 

2. Kennis inzetten of inschakelen van expert

Wanneer het gevaar duidelijk is, denk je na over wat de wet- en regelgeving hierover meldt. Naast de algemene wet heb je ook te maken met de praktijksituatie waarin de regels moeten worden toegepast. Op basis daarvan kun je zoeken naar een passende PBM. Check of de benodigde documenten op orde zijn!

3. Praktijkoplossingen

Voordat je gaat starten moeten je werknemers getraind worden, de materialen gekeurd zijn en zal er een functiecheck uitgevoerd moeten worden. Nu kun je aan de slag. In de praktijk zal duidelijk worden of de gekozen PBM ook echt werkbaar is. 

4. Evaluatie

De praktijk is weerbarstig en loopt soms anders dan voorzien. Het is daarom belangrijk om maatregelen tijdig te evalueren. Er kan dan bijgestuurd of voor andere maatregelen gekozen worden. Uiteindelijk zal je elke keer weer terugkomen op de risico’s die moeten worden weggenomen. 

Bekijk het van de andere kant.

En dan ben je rond. Door middel van evaluatie wordt de veiligheid steeds verder geoptimaliseerd. Lopen we nu in een cirkeltje net als bij de andere disciplines? De slimmerik onder jullie zegt: “Nee, het is een positieve spiraal!” 

PBM-adviseurPrecies! Alleen als je diepte geeft aan verbetercirkels, krijg je een positieve spiraal. En dat is essentieel. Want: de praktijk verandert, risico’s veranderen en de wetgeving verandert. Blijf dus rondcirkelen. Succes met het optimaliseren van je werkveiligheid!

Stefan de Wit
PBM-adviseur

 

 

« naar overzicht