PBM effectiever inzetten. Drie handvatten:

23/01/2019

Persoonlijke veiligheid is cruciaal. Maar aandacht voor PBM is wel het allerbelangrijkste. Want: PBM is ‘the last line of defence’. Oftewel: de PBM moet zich bewijzen als er gevaar is. Het lijkt zo logisch… Maar waarom zijn ze dan vaak gebaseerd op standaarden, aannames of gewoonten? Als PBM het laatste redmiddel is, dan mag je je wel het één en ander afvragen:

  1. Wat is het uitgangspunt van al die regels?
  2. Hoe actueel zijn mijn PBM?
  3. Hoe kan ik dit aanpakken en borgen?

PBM - scan check
1. Wat is het uitgangspunt van al die regels?

Als werkgever bent u verplicht om uw medewerkers te beschermen tijdens hun werk. Doel is niet alleen aan de wet te voldoen, maar vooral om uw werknemers te beschermen! In de nieuwe PBM-wetgeving wordt gelukkig veel aandacht gegeven aan de eisen van het optimale beschermingsniveau, doelmatigheid en hoogst mogelijk comfort.

Dat kunnen wij als VeiligGoed alleen maar toejuichen! Als u PBM inzet, moeten ze dus ook doelmatig zijn: passend bij de risico’s, werkomstandigheden en op de medewerker.

2. Hoe actueel zijn mijn PBM?

Aan PBM is er vaak geen gebrek. Maar werkt het? Waar is het op gebaseerd en hoe actueel is het? Als u enkel een standaard PBM-setje verstrekt, schiet u echt tekort!

Stel jezelf daarom de volgende vragen:
• Zijn de PBM afgestemd op risico’s en actuele werkomstandigheden en op de medewerker?
• Voldoen de PBM aan de ISO/EN-normen en kloppen de certificaten?
• Zijn de medewerkers geïnstrueerd waarvoor de PBM bedoeld is?
• Wat vindt uw medewerker van de bescherming?
• Hoe is het veiligheidsbesef en – gevoel?
• Zijn er PBM beschikbaar in de markt die effectiever beschermen? (‘huidige stand der techniek’-principe)

3. Hoe kun je dit alles goed aanpakken?

Pak de RI&E, TRA’s en WIK’s weer eens ter hand en controleer de risico’s aan de hand van de actuele werkomstandigheden. Ga de werkvloer op en stel vragen aan uw medewerkers. Vraag hun mening over de huidige PBM. Wees niet bang en sta er voor open. Het kan toekomstige problemen voorkomen!

Als je dit volgens een vaste structuur doet, ontstaat er een totaalbeeld van de risico’s én de bescherming.

PBM checkLastig?

Laten we het dan samen doen. Met behulp van onze PBM-scan ondernemen we stapsgewijs bovenstaande zaken en brengen meteen de eventuele ‘wildgroei’ van PBM in kaart. We gaan in gesprek met leidinggevenden over bewustwording en met gebruikers over het gebruik, comfort en hún beleving bij de PBM.

Het resultaat: Een gedegen analyse van huidige situatie, maar ook een bruikbare verbetercheck voor de toekomst!

PBM-scan

 

Geïnteresseerd? Lees hier meer informatie over onze PBM-scan

Coert de Jongste
Veiligheidskundige

 

 

Informatie opvragen

« naar overzicht