Draagvlak voor persoonlijke veiligheid: 4 TIPS

03/05/2018

Heeft u ook het Chemiemagazine gelezen? Hierin wordt gesproken over de samenwerking “Duurzame Veiligheid 2030”. Deze streeft een flinke veiligheidsverbetering na binnen de (Petro)chemie. Stip op de horizon is 2030. Maar hoe breng je veiligheid uiteindelijk bij de medewerkers?

RIE, RI&E, draagvlakPersoonlijke veiligheid krijgt gelukkig steeds meer belangstelling. Waar in het verleden minder aandacht was voor beschermende maatregelen, zijn er tegenwoordig duidelijke richtlijnen. In elk bedrijf worden deze gevaren met een RI&E vastgelegd en de juiste maatregelen genomen. Tot zover is dat de theorie.

“U heeft anderen nodig om goede 
ideeën te realiseren!”

Draagvlak voor veiligheid
Maar wat is de praktijk? U weet het zelf wel: alles staat of valt met draagvlak. U heeft anderen nodig om goede ideeën te realiseren! U kunt met goede ideeën komen, maar als uw medewerkers de gevaren niet (h)erkennen, zal er minder animo zijn om de voorschriften op te volgen. Om u bij deze uitdaging te helpen, delen we 4 tips:


rie, ri&e, pbm, draagvlak1. Betrek uw medewerkers

Benader de belangrijkste betrokkenen in een vroegtijdig stadium. Denk bijvoorbeeld aan een voorman of een leidinggevende op de werkvloer. Hoe eerder deze bij het proces worden betrokken, hoe beter. Om draagvlak te creëren is een concreet plan belangrijk. Eventueel voorafgegaan door een eerder opgestelde probleemomschrijving. Daar kunnen uw medewerkers bij helpen.

 

rie, ri&e, persoonlijke veiligheid, pbm, team

2. De juiste argumenten

In 2017 zijn er 20 doden gevallen door arbeidsongevallen. Dat aantal stijgt. En ondertussen sluimeren allerhande beroepsziekten. Zet de feiten op een rij om uw medewerkers te overtuigen. Wat zijn de gevaren voor de medewerker? Wat zijn de gevaren voor het bedrijfsimago? Geen enkele onderneming wil een medewerker voor langere tijd arbeidsongeschikt zien, of ziet zijn naam graag op een negatieve manier terug in de media. Ook één op één gesprekken kunnen het draagvlak binnen de onderneming vergroten. Mits je feedback vraagt op uw verbeterplannen. Het enthousiasmeren van uw medewerkers heeft aandacht nodig. Zo blijft uw plan levend en is draagvlak voor de toekomst gegarandeerd.

 

werkkleding selecteren, veiligheidskleding, normeringen, pbm

3. Maak veiligheid aantrekkelijk

Met persoonlijke veiligheid kom je heel dicht bij de medewerker zelf. Helaas zijn PBM en veiligheidskleding vaak impopulair. “Het is warm, benauwd en het kriebelt”. Hoe dan ook, medewerkers staan er niet voor in de rij. Maar zijn PBM en werkkleding dan bij voorbaat gedoemd te mislukken? Zeker niet! Wij kennen veel bedrijven waar medewerkers trots zijn op hun kleding. Die hun schoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen met plezier aantrekken. Het geheim? Comfort en uitstraling. Twee belangrijke schakels in onze ‘veiligheidsketting’. Een goede test helpt bij de keuze voor comfortabele PBM. En in een werksessie ontwerp je stoere, representatieve bedrijfskleding. Succes (veiligheid) gegarandeerd!

 

veiligheid, draagvlak, team, pbm, bedrijfskleding

4. Communiceer

Is er een route gekozen? Blijf dan voortdurend in gesprek. Communicatie is de sleutel. Draag het beleid uit en evalueer de bevindingen voortdurend. Ook een nieuwsbrief levert een positieve bijdrage. En vergeet vooral niet de successen met je medewerkers te delen.

 

PBM-adviseur Alexander

Kortom, draagvlak creëer je met: betrekken, overtuigen, aantrekkelijk maken en communiceren! Veel succes!

PBM-adviseur
Alexander Oudshoorn

« naar overzicht